5.2.4 criteria

Name of the programme  Total enrollment  in the programme Number of assignment(s) per course Number of  learners submitted assignment per course Number of learners who hve not submitted assignments
BA (ENG)  10 2 8 2
BA (JMC) 10 2 8 2
B.COM 25 2 23 2
BBA 38 2 36 2
B.COM (CS) 6 2 4 2
B.COM (A & F) 3 2 2 1
M.COM 37 2 35 2
MA (JMC) 37 2 34 3
MBA 652 2 645 7
M.Sc. YOGA 117 2 115 2
MA (ENG) 15 2 13 2